Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Fizika

1. Mechanika

1.1. Newton törvényei

1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya

1.3. A változó forgómozgás dinamikai leírása

1.4. Mozgásfajták

1.5. Munka, energia

1.6. A speciális relativitáselmélet alapjait

1.7. Folyadékok és gázok mechanikája

2. Hőtan, termodinamika

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly

2.2. Hőtágulás

2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)

2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje

2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban

2.6. Kalorimetria

2.7. Halmazállapotváltozások

2.8. A termodinamika II. főtétele

2.9. A hőterjedés formái tétele

3. Elektromágnesség

3.1. Elektromos mező

3.2. Egyenáram

3.3. Az időben állandó mágneses mező

3.4. Az időben változó mágneses mező

3.5. Elektromágneses hullámok

4. Optika

4.1. A fény mint elektromágneses hullám

5. Atomfizika, magfizika

5.1. Az anyag szerkezete

5.2. Az atom szerkezete

5.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek

5.4. Sugárvédelem

5.5. Elemi részek

6. Gravitáció, csillagászat

6.1. A gravitációs mező

6.2. Csillagászat

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek

7.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei

7.2. Felfedezések, találmányok, elméletek

Hírek, információk


X