Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Földrajz

1. Térképi ismeretek

1.1. A térkép

1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel

1.3. Távérzékelés és informatika

2. Kozmikus környezetünk

2.1. A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem

2.2. A Nap és kísérői

2.3. A Föld és mozgásai

2.4. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében

3. A geoszférák földrajza

3.1. A kőzetburok

3.1.1. Földtörténet

3.1.2. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői

3.1.3. A kőzetlemezek és – mozgásaik következményei

3.1.4. A hegységképződés

3.1.5. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek

3.1.6. A Föld nagyszerkezeti egységei

3.1.7. A földfelszín formálódása

3.1.8. A talaj

3.2. A levegőburok

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete

3.2.2. A levegő felmelegedése

3.2.3. A levegő mozgása

3.2.4. Felhő- és csapadékképződés

3.2.5. Az időjárás és az éghajlat

3.2.6. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége

3.2.7. A légszennyezés következményei

3.3. A vízburok földrajza

3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai

3.3.2. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk

3.3.3. A felszín alatti vizek

3.3.4. A víz és a jég felszínformáló munkája

3.4. A geoszférák kölcsönhatásai

4. A földrajzi övezetesség

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség

4.3. Az egyes övezetek egyedi jellemzői

4.3.1. A forró övezet

4.3.2. Mérsékelt övezet

4.3.3. Meleg-mérsékelt öv

4.3.4. Valódi mérsékelt öv

4.3.5. Hidegmérsékelt öv

4.3.6. A hideg övezet

4.4. A függőleges földrajzi övezetesség

5. A társadalmi folyamatok a 21. század elején

5.1. A népesség földrajzi jellemzői

5.2. Településtípusok, urbanizáció

6. A világgazdaság jellemző folyamatai

6.1. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság

6.2. Integrációs folyamatok

6.3. A globalizáció

6.4. A monetáris világ

7. Magyarország-helyünk a Kárpát-medencében és Európában

7.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai

7.2. Magyarország természeti adottságai

7.3. Magyarország társadalmi jellemzői

7.4. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői

7.5. Hazánk nagytájainak természeti és társadalmi-gazdasági képe

7.6. A magyarországi régiók földrajzi jellemzői

7.7. Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme

7.8. Magyarország környezeti állapota

7.9. A határokon átívelő kapcsolatok

8. Európa földrajza

8.1. Európa általános természetföldrajzi képe

8.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe

8.3. Az Európai Unió

8.4. A területi fejlettség különbségei Európában

8.4.1. Az Európai Unió magterületei

8.4.2. Fejlett gazdaságú országok Európa közepén

8.4.3. A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái

8.4.4. Kelet- Közép- és Délkelet Európa rendszerváltó országai

8.5. Kelet-Európa

9. Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői

9.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe

9.2. Ázsia földrajza

9.2.1. Ázsia általános földrajzi jellemzői

9.2.2. Ázsia országai

9.3. Ausztrália és Óceánia földrajza

9.4. A sarkvidék földrajza

9.5. Afrika földrajza

9.5.1. Afrika általános földrajzi jellemzői

9.5.2. Afrika regionális földrajza

9.6. Amerika földrajza

9.6.1. Amerikai általános földrajza

9.6.2. Amerika országai regionális földrajza

10. Globális kihívások-a fenntarthatóság kérdőjelei

10.1. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei

10.2. A demográfiai és urbanizációs válság

10.3. Élelmezési válság

10.4. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei

10.5. A környezet- és a természetvédelem feladatai

Hírek, információk


X