Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Informatika

1. Információs társadalom

1.1. A kommunikáció

1.1.1. A kommunikáció általános modellje

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

1.2. Információ és társadalom

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői

1.2.3. Informatika és etika

1.2.4. Jogi ismeretek

2. Informatikai alapismeretek – hardver

2.1. Jelátalakítás és kódolás

2.1.1. Analóg és digitális jelek

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség

2.1.3. Bináris számábrázolás

2.1.4. Logikai műveletek

2.1.5. Bináris karakterábrázolás

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás

2.1.7. Kép és hang digitalizálás

2.1.8. Tömörített adattárolás

2.2. A számítógép felépítése

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek

2.2.2. A számítógép főbb részei és jellemzői

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik

2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése

2.2.5. Hálózatok

2.3. Munkavédelem és ergonómia

3. Informatikai alapismeretek – szoftver

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai

3.1.1. Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete

3.1.2. Háttértárak kezelése

3.1.3. Tömörítés

3.1.4. Adatvédelem, adatbiztonság

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem

3.1.6. A hálózatok alapvető szolgáltatásai

4. Szövegszerkesztés

4.1. A szövegszerkesztő használata

4.1.1. Dokumentum megnyitása, mentése

4.2. Szövegjavítási funkciók

4.2.1. Keresés és csere

4.2.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés

4.2.3. Nyelvi segédeszközök

4.3. Szövegszerkesztési alapok

4.3.1. A dokumentum egységei

4.3.2. Karakterformázás

4.3.3. Bekezdésformázás

4.3.4. Szakaszformázás

4.3.5. Stílusok

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel

4.4.2. Körlevélkészítés

4.4.3. Képek és alakzatok beillesztése

4.4.4. Tartalomjegyzék

5. Táblázatkezelés

5.1. A táblázatkezelő használata

5.1.1. Táblázat megnyitása, mentése

5.1.2. Adatok bevitele, javítása

5.2. A táblázat szerkezete

5.2.1. Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap

5.3. Adatok a táblázatokban

5.3.1. Cella tartalma

5.3.2. Számformátumok

5.3.3. Adatok rendezése, kigyűjtése

5.3.4. A cellahivatkozások használata

5.3.5. Képletek szerkesztése, függvények alkalmazása

5.4. Táblázatformázás

5.4.1. Karakter- és cellaformázások

5.4.2. Sor-, oszlop, tartománybeálltások

5.4.3. Oldalbeállítások

5.5. Diagramok és egyéb objektumok

5.5.1. Diagramok

5.5.2. Objektumok

6. Adatbázis-kezelés

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai

6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása

6.2.1. Az adatbázis-kezelés alapműveletei

6.2.2. Adattípusok

6.2.3. Adatok módosítása, törlése

6.2.4. Adattáblák közötti kapcsolatok

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek

6.3.1. Lekérdezések

6.3.2. Számítások végzése

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok

6.4.1. Űrlapok és jelentések használata

7. Információs hálózati szolgáltatások

7.1. Kommunikáció az interneten

7.1.1. Hálózati alapismeretek

7.1.2. Elektronikus levelezési rendszer használata

7.1.3. Állományok átvitele

7.1.4. Web-szolgáltatás

7.1.5. Keresőrendszerek

7.1.6. Az internet veszélyforrásai

7.2. Weblap készítés

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete

7.2.2. Weblap készítése weblapszerkesztővel

7.2.3. Formázási lehetőségek

8. Prezentáció és grafika

8.1. Prezentáció

8.1.1. Adatok bevitele és módosítása

8.1.2. Prezentáció elkészítése és formázása

8.2. Grafika

8.2.1. Megnyitás, mentés, beszúrás

8.2.2. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása

8.2.3. Képek feldolgozása, formázása

9. Könyvtárhasználat

9.1. Könyvtárak

9.1.1. A könyvtár fogalma

9.1.2. Könyvtártípusok

9.1.3. A könyvtári szolgáltatások

9.2. Információ-keresés

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban

9.2.2. Információ-keresési stratégiák

9.3. Forráshasználat

9.3.1. Dokumentum-használat

9.3.2. Kézikönyv-használat

9.3.3. Forráskiválasztás

9.3.4. Forrásjelölés

10. Algoritmizálás, adatmodellezés

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák

10.1.1. Egyszerű adattípusok

10.1.2. Összetett adattípusok

10.1.3. Állományok

10.2. Algoritmusleíró eszközök

10.2.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével

10.3. Elemi algoritmusok

10.3.1. A programozás alapelvei

10.4. Rekurzió

10.4.1. Rekurzív algoritmus

11. A programozás eszközei

11.1. Programozási nyelv

11.1.1. Egy programozási nyelv ismerete

11.2. Programfejlesztői környezet

11.2.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben

11.2.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben

Hírek, információk


X