Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Magyar nyelv

Érettségi tételsor – magyar nyelv

 

 

1. Kommunikáció

 • A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának, funkcióinak, valamint ezek összefüggéseinek megértése
 • Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
 • A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése

2. A magyar nyelv története

 • A magyar nyelv történetének fő korszakai
 • A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 • A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján

3. Ember és nyelvhasználat

 • A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek
 • A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben

4. Nyelvi szintek

 • A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése
 • Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók
 • A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban
 • A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai

5. Szöveg

 • A szövegkohézió, a témaháló és a cím
 • Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint

6. Retorika

 • A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
 • A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben, a nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

7. Stílus és jelentés

 • Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés
 • Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben
 • Az egyszerűbb alakzatok
 • A társalgási stílus ismérvei, minősége

Hírek, információk


X