Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Mezőgazdasági gépész ismeretek

1. Géprajz, gépelemek

1.1. Műszaki dokumentáció

1.2. Kötőgépelemek

1.3. Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások

1.4. Rugók

1.5. Tengelykapcsolók, fékek

1.6. Vezetékelemek és kötéseik

1.7. Hajtások

2. Anyagismeret

2.1. Fémek és ötvözeteik

2.2. Nemfémes anyagok

2.3. Tüzelő- és kenőanyagok

2.4. Fémek alakítása

3. Agrárműszaki alapok gyakorlat

3.1. Fémipari alapműveletek

3.2. Lánghegesztés

3.3. Ívhegesztés

3.4. Gépi forgácsolás alapfogalmai

4. Agrárműszaki erőgépek elmélete és gyakorlata

4.1. Belső égésű motorok szerkezeti felépítése

4.2. Belső égésű motorok működése

4.3. Belső égésű motorok tüzelőanyag-ellátása

4.4. Belső égésű motorok szabályozása

4.5. Belső égésű motorok kenése és hűtése

4.6. Közlekedési ismeretek

4.7. Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átvitele

4.8. Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átvitele

4.9. Agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása

4.10. Alváz és felépítmény

4.11. Vonó és függesztő szerkezetek

5. Mezőgazdasági munkagépek elmélete és gyakorlata

5.1. Tápanyag-visszapótlás gépei

5.2. Talajművelés gépei

5.3. Vetés, ültetés, palántázás gépei

5.4. Növényvédelem gépei

5.5. Öntözés gépei

5.6. Szálas takarmányok betakarításának gépei

5.7. Gabonabetakarítás gépei

5.8. Kukoricabetakarítás gépei

5.9. Szemes termények utókezelésének gépei

5.10. A burgonya betakarításának gépei

5.11. A cukorrépa betakarításának gépei

6. Mezőgazdasági gépek üzemeltetése

6.1. Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetése

6.2. Talajművelés gépeinek üzemeltetése

6.3. Vetés, ültetés, palentázás gépeinek üzemeltetése

6.4. Növényápolás gépeinek üzemeltetése

6.5. Szálastakarmányok betakarítása, gépeinek üzemeltetése

6.6. Gabonabetakarítás gépeinek üzemeltetése

7. Mezőgazdasági ismeretek

7.1. Növények életműködése, környezete

7.2. Talajtan, talajművelés, trágyázás

7.3. Vetés, ültetés, növényápolás

7.4. Betakarítás, termesztési módok

7.5. Állattartási alapismeretek

Hírek, információk


X