Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Történelem

Érettségi tételek

témakörönként

 

 • Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

 

 1. A középkori magyar állam megerősödése I. (Anjou) Károly idején
 2. A klasszikus ipari forradalom
 3. A Rákosi-korszak
 4. A háztartás pénzügyei

 

 • Népesség, település, életmód

 

 1. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV: Béla idején
 2. A dualizmus korabeli Magyarország társadalma
 3. A Trianon békeszerződés és következményei

 

 • Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

 

 1. Géza és Szent István államszervező tevékenysége
 2. A középkori hűbériség és jobbágyság jellemzői
 3. Széchenyi István reformprogramja
 4. A munkaviszony jellemzői

 

 • Politikai berendezkedések a modern korban

 

 1. Felvilágosult abszolutizmus - Mária Terézia és II. József reformjai
 2. A polgári Magyarország megszületése – az Áprilisi törvények
 3. Bethleni konszolidáció

 

 • Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

 

 1. A görög és római hitvilág
 2. A kereszténység
 3. A lutheri és kálvini reformáció
 4. A náci ideológia

 

 • Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 

 1. Az I. világháború
 2. Magyarország a II. világháborúban (a háborúba lépés, Szovjetunió elleni háború)
 3. A Hidegháború

Hírek, információk


X