Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Történelem

 

 1. Az ókor és kultúrája
  • Poliszok az ókori Hellászban
  • Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában
  • Az európai kultúra alapjai

 

 1. A középkor
  • Nyugat-Európa a kora középkorban
  • A középkori egyház
  • Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában
  • Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom
  • A középkor kultúrája

 

 1. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
  • A magyar nép története az államalapításig
  • Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora
  • Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora
  • A Hunyadiak

 

 1. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban (1492-1789)
  • A földrajzi felfedezések és következményeik
  • Reformáció és katolikus megújulás
  • Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században
  • A felvilágosodás kora

 

 1. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
  • Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése
  • Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
  • A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
  • Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban
 2. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
  • A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk
  • A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában
  • Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért
  • Az ipari forradalom hullámai és hatásai

 

 1. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
  • A reformkor
  • Forradalom és szabadságharc
  • A kiegyezés és a dualizmus
  • Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában

 

 1. A világháborúk kora (1914-1945)
  • Az első világháború és következményei
  • A békeszerződések
  • A fasizmus és nemzetiszocializmus
  • A kommunista diktatúra
  • A második világháború

 

 1. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
  • Az első világháború és következményei
  • A Horthy-korszak
  • Művelődési viszonyok és társadalom
  • Magyarország a második világháborúban

 

 1. A jelenkor (1945-től napjainkig)
  • A kétpólusú világ kialakulása
  • A kétpólusú világrend megszűnése
  • Az európai integráció
  • A globális világ sajátosságai

 

 1. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
  • A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak
  • Az 1956-os forradalom és szabadságharc
  • A Kádár-korszak
  • A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés
  • Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság

 

 1. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
  • Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás
  • Az aktív és felelős állampolgárság alapja
  • Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek.

Hírek, információk


X