Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalók, dokumentumok

Kedves Lányok és Fiúk!

Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Higgyétek el ez nem lesz terhes kolonc számotokra.

Ti választhatjátok ki iskolátok lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Tehát, ha azt nem is dönthetitek el, hogy csináljátok vagy nem csináljátok, de a MIT rajtatok múlik. Lehetnek javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek.

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)


Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi, 

f) polgári- és katasztrófavédelmi,

g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei. Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.

A közösségi szolgálat alatt végezhető munkák:

 

* technikai jellegű: kertrendezés, takarítás, karbantartás, adminisztrációs feladat, udvarrendezés,

* gondozási jellegű: felolvasás, sétáltatás, beszélgetés, közös játék.

- közös vásárlás, kirándulás, séták, városi rendezvényen, szentmisén való részvétel, cukrászda látogatás, fűnyírás, lomtalanítás, egyszerűbb felújítási munkák,pl. festés-mázolás, szobák dekorálása, dekoráció készítése ünnepkörökre.

* Jótékonysági vásárokon az ellátottak által készített termékek árusításában történő segítségnyújtás.

* Intézményi rendezvényeken (nyílt nap, karácsony, március 15. stb.) való részvétel, közreműködés. előre megbeszélt kiselőadás, téma közös feldolgozása, meseolvasás, verstanulás, felolvasás, közös tánctanulás, kreatív kézműves technikák megtanítása, közös foci intézményünk csapatával, szakköri tevékenységbe történő bekapcsolódás(varró, báb-szakkör, ének szakkör)

* kisegítő munkák, szabadidős programok

* mentálhigiénés tevékenység, foglalkoztatásban való részvétel

* udvartakarítás, lakókkal beszélgetés, lakóknak segítség (pl.: sétálásban),kert- és parkgondozás

* Társas kapcsolatok kiépítése, az idősek megismerése és személyes kapcsolat megtartása. felolvasás, zenehallgatás, éneklés, sétálás, levegőztetés, közös film nézése, ünnepkörhöz kapcsolódó közösen készített rajz, festmény, kézimunka, stb., és beszélgetés csökkent látókkal, tolókocsisokkal.

* konyhán való részvétel, segítés fűnyírásban, karbantartóknak segítés, festés, foglalkozásokon való részvétel, mosodai dolgozóknak segítés,étel kiosztásában való segítés

* szakköri tevékenységekben részvétel (irodalmi, kézműves, jóga, torna, sétáltatás, újságfelolvasás, zenehallgatás), házkörüli tevékenységek, rendezvények segítése.

kiscsoportos foglalkozás keretén belül: kézműves foglalkozás, beszélgetés, olvasás

kerti munkálatok felügyelettel, intézményi rendezvényekre való előkészület, közösségi programok segítése, foglalkoztatásba történő bevonás, gondozói feladatok segítése, intézményi kisegítő feladatok végzése.

 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

 

Hírek, információk


X